Bu video, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü son sınıf öğrencisi Elif Şerefhanoğlu tarafından Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 4. Sınıf kazanımlardan “BT.1.D4.3. Teknolojinin faydalı ve zararlı olabileceği durumları ayırt eder.” kazanımı için hazırlanmış ders materyalidir.

Teknoloji

Teknoloji, insanlığın ilk zamanlarında, ihtiyaçlara yönelik üretilmiş olan çok küçük araç-gereçlerden günümüzde kullandığımız tablet, bilgisayar, televizyon gibi sayısı arttırılabilecek örneklere kadar uzanır. Günümüzde, insan yaşamında özellikle bilgisayar teknolojisinin ve bu teknolojiye dayalı araç gereçlerin kullanımı oldukça artmış olup, her geçen gün artmaya devam etmektedir. Özellikle, son yıllarda internetin yaygınlaşması ve internet ortamındaki uygulamaların genişlemesi ve çeşitlenmesi teknolojiyi insan yaşamının vazgeçilmez bir aracı haline getirmiştir.İnternet teknolojisi ve bu teknolojinin sağladığı uygulamalar bireylerin yaşamını kolaylaştırmış, geliştirmiş ve yaşam kalitesini artırmıştır. Artık, bireyler zamanını ekonomik bir biçimde kullanarak her türlü bilgiye çok kısa bir zamanda ulaşabilmekte ve pek çok faaliyeti internet ortamından gerçekleştirebilmektedir. Bununla birlikte, internet sağladığı olanaklara rağmen uygun olmayan kullanım davranışları nedeniyle zaman zaman olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir. Dolayısıyla, geçmişten günümüze her teknolojik yeniliğininsan yaşamına getirdiği katkıların yanı sıra onun uygun olmayan bir biçimde kullanımından kaynaklanan olumsuz sonuçlarını, şu an internet teknolojisinde de yoğun olarak görmek mümkündür.

Teknolojinin Faydalı ve Zararlı Olabileceği Durumlar Nelerdir?

Son birkaç haftadır vaktimizin neredeyse tamamını ev ortamında geçiriyoruz. Dolayısıyla bu dönemde özellikle tablet, telefon ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerimiz ile çok daha fazla zaman geçiriyor, onları daha sık kullanıyoruz. Peki onları yararlı ve verimli bir şekilde mi, yoksa bize zarar verecek bir şekilde mi kullanıyoruz? Bu tamamen teknolojiyi doğru kullanıp kullanmadığımızla alakalı bir durum.Örneğin teknolojiyi bilgi edinme amacıyla kullanmak teknolojinin yararlarından biri gibi görünse de önemli bir nokta var. İnternet ortamında karşılaşılan her bilginin doğru olmayacağı göz ardı edilmemeli, bilgi doğru ve güvenilir kaynaklardan araştırılmalıdır. Teknolojinin sağladığı yararlar sadece bilgi edinmeyle sınırlı kalmamakta, bizlere iletişim kolaylığı da sağlamaktadır. Evlerden çıkamadığımız bugünlerde sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla yani dış dünyayla kurduğumuz iletişimi bize çok sevdiğimiz teknolojik aletler sağlıyor. Fakat bazı araştırmalara göre dikkat edilmesi gereken bir başka durum da şu ki, iletişim kurmamıza yarayan bazı sosyal ağlar bize iletişim imkanı sunmanın yanı sıra zaman geçirme sıklığının artmasıyla beraber bizi bağımlı yapıp zamanımızın çoğunu çalabiliyor, siber zorbalık gibi bizlere psikolojik ve dolaylı yollardan fiziksel zararlar verebilecek durumların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Görüldüğü gibi teknoloji, doğru ve verimli bir şekilde kullanıldığı takdirde birçok işimizi kolaylaştırır, bize çeşitli imkanlar sunmanın yanı sıra bizlere zararlı olabilecek durumlara da sebep olur. Fakat teknoloji kullanımında oldukça dikkatli ve tedbirli davranarak bu zararlı durumlardan korunabilir, teknolojinin pek çok iyi katkısından yararlanabiliriz.

Düşünelim

Sizler de günlük yaşamınızda teknolojiyi nasıl kullandığınızı düşünüp, size sağladığı yarar ve zararları gözden geçirebilir, teknolojiyi nasıl daha yararlı kullanabileceğinizi araştırabilir, teknolojinin size zarar verdiğini düşünüyorsanız yetişkinlerinizden yardım isteyerek bu zararlardan korunabilirsiniz.

Ders: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Seviye: 4. Sınıf
Ünite: Etik ve Güvenlik
Kazanım: BT.1.D4.3. Teknolojinin faydalı ve zararlı olabileceği durumları ayırt eder.
Teknolojinin hangi durumlarda insanlara yararlı olacağı, hangi durumlarda zararlı olacağı yönünde fikir üretmeleri sağlanır.
Öğretmen: Elif Şerefhanoğlu

KAYNAKÇA

1- https://www.researchgate.net/profile/Oliver_Knill/publication/265746110_Benefits_and_Risks_of_Media_and_Technology_in_the_Classroom/links/5567c42308aeccd777378d00.pdf

2- https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=MXmvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=Teknolojinin+faydalar%C4%B1+ve+zararlar%C4%B1&ots=pphvaokfuc&sig=86APdQVyx0nF-LOFhtYgPH7Hdf8&redir_esc=y#v=onepage&q=Teknolojinin%20faydalar%C4%B1%20ve%20zararlar%C4%B1&f=false

3- https://www.yesilay.org.tr/yesilaydergisi/Temmuz_2014/files/assets/basic-html/page32.html

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir